Tjänster

Våra övriga tjänster

Vi utför även ett antal andra närliggande tjänster inom anläggning och trädgård utomhus. Bland annat så kan du få hjälp med följande:

Trädgårdsanläggning

Vi anlägger trädgårdar hos bostadsrättsföreningar, företag m.fl. En professionellt anlagd trädgård kan ge ett område ett helt nytt utseende och göra det mer inbjudande att vistas på. Låt oss utforma en trädgård som ger mer trivsel.

Rörläggnings- & dräneringsarbeten

Det är inte bara på innergårdar som rör och dränering måste fungera. Även ut mot gatan eller längs fastighetens gräns måste dräneringen fungera. Om det behövs stambyte kan vi ta över den del av arbetet som sker utomhus.

Tätskikt

Vi renoverar och anlägger tätskikt och gjutasfalt på innergårdar, balkonger och parkeringshus. Stora och små projekt där vi alltid använder material av högsta kvalitet. Arbetet kontrolleras dagligen med egenkontroller och fotodokumentationer.

Renovering och snickerier

Våra snickare renoverar lägenheter och villor i ett tätt samarbete med arkitekter, konstruktörer, elektriker och VVS-montörer, allt inom en smidig totalentreprenad. Vi hjälper till att undersöka vilka förutsättningar som finns för att bygga om lokaler eller andra utrymmen till bostäder.

Fastighetsförvaltning

Som fastighetsförvaltare arbetar vi hårt för att skapa trivsamma inne- och utemiljöer. Vårt serviceteam tar hand om underhållet av din fastighet och ser till allt fungerar. Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och kan stå för effektiva insatser.

Finplanering

Finplanering innebär kort sagt allt som har med utemiljöns utseende att göra. Det kan vara allt från att anlägga gräsmattor och gångar till att installera murar, rabatter med mera. Låt oss ta hand om detta arbete åt er. Vi planerar och utför jobbet.

Sten- & plattsättning

Sten eller plattor på gångvägar, uteplatser med mera ger ett snyggt utseende med mer karaktär än exempelvis asfalt. Våra duktiga hantverkare omsätter era idéer i alla typer av material och kan skapa något som är både snyggt och hållbart.

Betongarbeten & asfaltering

Betongarbeten och asfaltering ingår givetvis i vår repertoar. Vi utför dessa arbeten som en del av jobbet när vi renoverar innergårdar, men vi kan givetvis även ta oss an andra typer av uppdrag - från att gjuta husgrunder till att asfaltera gångvägar. Hör av er till oss så berättar vi mer.

Vi bygger och renoverar snygga och trivsamma innergårdar i Stockholm!